Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri Samir Şərifov 19-21 fevral tarixlərində Pakistan İslam Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Hindistanda işgüzar səfərdə olub***** 01 yanvar 2018-ci il tarixinə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu 9,398.3 milyon ABŞ dolları (15,978.1 milyon manat), xarici dövlət borcunun ÜDM-ə olan nisbəti 22.8 faiz (2017-ci il üçün hesablanmış 70,135.1 milyon manat ÜDM-ə nisbətdə) təşkil etmişdir****

Beynəlxalq Maliyyə Hesabatlarının Şərhləri üzrə Komitəni

BMHŞK-nın 1 №-li Şərhi İstismardan çıxarma, bərpa və başqa müvafiq mövcud öhdəliklərdə dəyişikliklər
BMHŞK-nın 2 №-li Şərhi Kooperativ müəssisələrdə üzvlərin payları və oxşar alətlər
BMHŞK-nın 4 №-li Şərhi Müqaviləyə icarə elementinin daxil olub-olmadığının müəyyən edilməsi
BMHŞK-nın 5 №-li Şərhi İstirmardan Çıxarma, Bərpa və Ətraf Mühitin Yaxşılaşdırılması üzrə Fondlardan Faydalanma Hüquqları
BMHŞK-nın 7 №-li Şərhi “Hiperinflyasiya şəraitində maliyyə hesabatları” adlı 29 №-li MUBS-a əsasən Yenidən Təqdimetmə Metodunun Tətbiqi
BMHŞK-nın 10 №-li Şərhi Aralıq Maliyyə Hesabatları və Qiymətdəndüşmə
BMHŞK-nın 12 №-li Şərhi Xidmət üzrə Konsessiya Müqavilələri
BMHŞK-nın 13 №-li Şərhi Müştəri loyallığı proqramları
BMHŞK-nin 14 №-li Şərhi 19 №-li MUBS - Təsbit edilmiş gəlirli aktiv üzrə məhdudiyyət, minimum maliyyələşdirmə tələbləri və onların qarşılıqlı əlaqəsi
BMHŞK-nın 15 №-li Şərhi Daşınmaz əmlakın tikintisi üzrə müqavilələr
BMHŞK-nın 16 №-li Şərhi Xaricdə baş verən əməliyyata xalis investisiyanın hedcinqləri
BMHŞK-nın 17 №-li Şərhi Qeyri-pul aktivlərinin səhmdarlar arasında bölüşdürülməsi
BMHŞK-nın 18 №-li Şərhi Müştərilərdən aktivlərin köçürülməsi
BMHŞK-nın 19 №-li Şərhi Pay alətləri ilə ödənilən maliyyə öhdəlikləri
BMHŞK-nın 20 №-li Şərhi Karxananın (mədənin) istehsal mərhələsində tullantıdan ayırma məsrəfləri
BMHŞK-nın 6 №-li Şərhi Xüsusi Bazarda İştirakdan Yaranan Öhdəliklər – Tullantıların Kənarlaşdırılması üçün Elektrik və Elektron Avadanlıq