Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri Samir Şərifov 19-21 fevral tarixlərində Pakistan İslam Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Hindistanda işgüzar səfərdə olub***** 01 yanvar 2018-ci il tarixinə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu 9,398.3 milyon ABŞ dolları (15,978.1 milyon manat), xarici dövlət borcunun ÜDM-ə olan nisbəti 22.8 faiz (2017-ci il üçün hesablanmış 70,135.1 milyon manat ÜDM-ə nisbətdə) təşkil etmişdir****

Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları

 Kommersiya Təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartlarının konseptual əsasları
"Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 1 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı. 
   “Kapitalda dəyişiliklər haqqında hesabat üzrə” Kommersiya Təşkilatları üçün 2 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
  "Cari mənfəət vergisi üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 3   №-li  Milli Mühasibat Uçotu Standartı
  "Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 4   №-li  Milli Mühasibat Uçotu Standartı
   “Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 5 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
  "Gəlirlər üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 6 №-li  Milli Mühasibat Uçotu Standartı
  "Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 7 №-li  Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 "Ehtiyatlar üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 8 №-li  Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 "Balans hesabatı tarixindən sonrakı hadisələr üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 9 №-li  Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 "Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti aktivlər üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 10 №-li  Milli Mühasibat Uçotu Standartı
 "Uçot siyasəti, uçot qiymətlərində dəyişiliklər və səhvlər üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 11 №-li  Milli Mühasibat Uçotu Standartı
  "Qeyri-maddi aktivlər üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 12 №-li  Milli Mühasibat Uçotu Standartı
  "Borclara aid edilən xərclər üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 13 №-li  Milli Mühasibat Uçotu Standartı
  "İcarə üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 14 №-li  Milli Mühasibat Uçotu Standartı
  "Maliyyə alətləri - məlumatın açıqlanması və təqdim edilməsi üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 15   №-li  Milli Mühasibat Uçotu Standartı
  "Tikinti müqavilələri üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 16   №-li  Milli Mühasibat Uçotu Standartı
  "Hökumətin subsidisiyalarının uçotu və dövlət yardımı haqqında məlumatın açıqlanması üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 17   №-li  Milli Mühasibat Uçotu Standartı
  "Təşkilatların fəaliyyətlərinin birləşdirilməsi üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 18   №-li  Milli Mühasibat Uçotu Standartı
  "Təşkilatların maliyyə hesabatları və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 19   №-li  Milli Mühasibat Uçotu Standartı
  "Asılı təsərrüfat cəmiyyətlərində investisiyaların uçotu üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 20   №-li  Milli Mühasibat Uçotu Standartı
  "Təşkilatların birgə fəaliyyəti haqqında maliyyə hesabatları üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 21   №-li  Milli Mühasibat Uçotu Standartı
  "Xarici valyuta məzənnələrində dəyişiliklərin uçotu üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 22   №-li  Milli Mühasibat Uçotu standartı
  "Satış üçün nəzərdə tutulmuş uzunmüddətli aktivlərin uçotu və dayandırılmış əməliyyatlar üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 23   №-li  Milli Mühasibat Uçotu Standartı
  "Aktivlərin qiymətdən düşməsi üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 24   №-li  Milli Mühasibat Uçotu Standartı
  "Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatın açıqlanması üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 25   №-li  Milli Mühasibat Uçotu Standartı
  "Ədalətli dəyər üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 26  №-li  Milli Mühasibat uçotu standartı
 "Daşınmaz əmlaka investisiyalar üzrə" Kommersiya Təşkilatları üçün 27  №-li  Milli Mühasibat Uçotu Standartı
“Kənd təsərrüfatı üzrə” Kommersiya Təşkilatları üçün 28 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
“Aralıq maliyyə hesabatları üzrə” Kommersiya Təşkilatları üçün 29 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
“Hiperinflyasiya şəraitində maliyyə hesabatları üzrə” Kommersiya Təşkilatları üçün 30 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
“Pensiya təminatı üzrə uçot və hesabat” Kommersiya Təşkilatları üçün 31 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
“Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının ilk dəfə tətbiq edilməsi üzrə” Kommersiya Təşkilatları üçün 32 № li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
“Pay alətləri əsasında ödəmə üzrə” Kommersiya Təşkilatları üçün 33 № li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
“Əməliyyat seqmentləri üzrə” Kommersiya Təşkilatları üçün 34 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
“Səhm üzrə mənfəət” Kommersiya Təşkilatları üçün 35 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı
“Maliyyə alətləri: tanınma və qiymətləndirmə üzrə” Kommersiya Təşkilatları üçün 36 № LI Milli Mühasibat Uçotu Standartı
“İşçilərin mükafatlandırılması üzrə” Kommersiya Təşkilatları üçün 37 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı