Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri Samir Şərifov 19-21 fevral tarixlərində Pakistan İslam Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Hindistanda işgüzar səfərdə olub***** 01 yanvar 2018-ci il tarixinə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu 9,398.3 milyon ABŞ dolları (15,978.1 milyon manat), xarici dövlət borcunun ÜDM-ə olan nisbəti 22.8 faiz (2017-ci il üçün hesablanmış 70,135.1 milyon manat ÜDM-ə nisbətdə) təşkil etmişdir****
A B D E Ə F G H X İ K L N M O P R S Ş T V

İqtisadi terminlər lüğəti - V

Valyuta

Valyuta böhranı (valyuta risqi)

Valyuta kursu

Valyuta sistemi

Valyuta siyasəti

Valyutanın sərbəst konvertasiyası

Veksel

Verifikasiya

Vergi

Vergi agenti

Vergi dərəcəsi

Vergi dövrü

Vergitutma bazası

Vergitutma obyekti

Vergi ödəyicisi

Vergi ödəyicisinin ailə üzvləri

Vergi ödəyicisinin, alıcının, sifarişçinin və ya hər hansı şəxsin adı

Volyuntarizm