Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri Samir Şərifov 19-21 fevral tarixlərində Pakistan İslam Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Hindistanda işgüzar səfərdə olub***** 01 yanvar 2018-ci il tarixinə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu 9,398.3 milyon ABŞ dolları (15,978.1 milyon manat), xarici dövlət borcunun ÜDM-ə olan nisbəti 22.8 faiz (2017-ci il üçün hesablanmış 70,135.1 milyon manat ÜDM-ə nisbətdə) təşkil etmişdir****

İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları- 2015-ci il buraxılışları

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №1 - “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №2 - “Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti haqqında Hesabat”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №3 - “Uçot siyasəti, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №4 - Xarici Valyuta Məzənnələrində Dəyişikliklərin Təsiri

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №5 - “Borclar üzrə məsrəflər”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №6 - “Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) və fərdi maliyyə hesabatları”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №7 - “Asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinə investisiyalar”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №8 - “Birgə müəssisələrdə iştirak payları üzrə”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №9 - “Birja əməliyyatları üzrə gəlirlər”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №10 - “Hiperinflyasiya Şəraitində Maliyyə Hesabatları”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №11 - “Tikinti Müqavilələri”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №12 - “Ehtiyatlar”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №13 - “İcarə”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №14 - “Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №15 - “Maliyyə alətləri Məlumatın açıqlanması və təqdim edilməsi”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №16 - “İnvestisiya mülkiyyəti”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №17 - “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №18 - “Seqment Hesabatları”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №19 - “Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, Şərti öhdəliklər və Şərti aktivlər”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №20 - “Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatların açıqlanması”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №21 - “Pul Vəsaitləri Yaratmayan Aktivlərin Qiymətdən Düşməsi”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №22 - “Ümumi Dövlət Sektoru haqqında Maliyyə Məlumatının Açıqlanması”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №23 - “Qeyri-kommersiya əməliyyatları üzrə gəlirlər (Vergilər və Köçürmələr)”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №24 - “Maliyyə hesabatlarında büdcə məlumatlarının təqdimatı”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №25 - “İşçilərin mükafatlandırılması”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №26 - “Pul vəsaitləri yaradan aktivlərin dəyərdən düşməsi”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №27 - “Kənd təsərrüfatı”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №28 - “Maliyyə alətləri təqdimat”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №29 - “Maliyyə alətləri tanınma və qiymətləndirmə”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №30 - “Maliyyə alətləri məlumatın açıqlanması”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №31 - “Qeyri-maddi aktivlər”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №32 - “Konsessiya xidmətlərinin razılaşdırılması”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №33 - “Hesablama metodu əsasında İctimai sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarının ilk dəfə tətbiq edilməsi”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №34 - “Fərdi maliyyə hesabatları”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №35 - “Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №36 - “Asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinə və birgə müəssisələrə investisiyalar”

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №37 - “Birgə razılaşmalar

İctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartı №38 - “Digər təşkilatlarda iştirak payları ilə bağlı məlumatların açıqlanması”