Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri Samir Şərifov 19-21 fevral tarixlərində Pakistan İslam Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Hindistanda işgüzar səfərdə olub***** 01 yanvar 2018-ci il tarixinə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu 9,398.3 milyon ABŞ dolları (15,978.1 milyon manat), xarici dövlət borcunun ÜDM-ə olan nisbəti 22.8 faiz (2017-ci il üçün hesablanmış 70,135.1 milyon manat ÜDM-ə nisbətdə) təşkil etmişdir****

“Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” AR Qanunu

“Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsinin icrası haqqında”
AR Qanunu

13.06.2011

Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:


Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 11403031,6 min manat, xərclər 11765920,9 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilsin.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərclər üzrə göstəriciləri aşağıdakı kimi qəbul edilsin:

Sıra
№-si

Göstəricilər

Məbləğ (manatla)

 

Gəlirlər

11 403 031 636

1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

590 248 810

2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

1 429 856 819

3.

Əlavə dəyər vergisi

2 082 410% 396

3.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

 

810 957 251

4.

Aksiz

514912354

4.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksiz

 

62 884 956

5.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

101 813 167

6.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

35 308 912

7.

Yol vergisi

24819309

7.1.

xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

 

9 631 250

8.

Mədən vergisi

130 074 370

9.

Sadələşdirilmiş vergi

65 499 774

10.

Gömrük rüsumları

218 254 06711.

Dövlət rüsumu

89 776 929

12.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

 

5 148 747

13.

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

 

5 371 522

14.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən daxilolmalar

 

 

71 452 015

15.

Xarici dövlətlərin hökumətlərinə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

 

430 845

16.

Səhmlərində dövlətin payı olan banklardan və digər kredit təşkilatlarından alınan dividendlər

 

176 666

17.

Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə daxilolmalar

 

28 209 083

18.

Qeyri-maliyyə dövlət müəssisələrindən alınan dividendlər

-

19.

Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar

5 915 000 000

20.

Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

2 036 200

21.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə əsas və təkrar borcalan hüquqi şəxslər arasında bağlanmış təkrar müqavilələr və kreditlərin istifadəsi ilə əlaqədar vasitəçi (agent) banklarla bağlanan müqavilələr üzrə dövlət büdcəsinə daxilolmalar

 

 

2 989 900

22.

Aksiz markaların satışından daxilolmalar

3 257 991

23.

Sair gəlirlər

85 921 760

23.1.

cərimələr və sanksiyalar üzrə daxilolmalar

33 056 206

23.2.

beynəlxalq təşkilatlardan daxil olan qrantlar

3 108 000

23.3.

müsadirə edilmiş, sahibsiz qalmış, vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçmiş əmlakın satışından daxilolmalar

 

2 139 439

23.4.

sərbəst qalıq vəsaitlərinin idarəedilməsindən daxilolmalar

2 121 361

23.5.

manatın xarici valyutalara nisbətdə məzənnəsinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qazanc

 

582 242

23.6.

digər sair gəlirlər

44 914 512

 

Xərclər

11 765 920 936

1.

Ümumi dövlət xidmətləri

794 247 915

1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli
özünüidarəetmə orqanlarının saxlanılması xərcləri

 

303 018 493

1.2.

beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri

 

26698717

1.3.

elm xərcləri

92 824 845

1.4.

başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

 

44 959 743

1.5.

dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər

 

91 748 832

1.6.

yerli (bələdiyyə) büdcələrə verilən dotasiya

3 497 285

1.7.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

 

231 500 000

2.

Müdafiə

1 185 241 510

2.1.

müdafiə qüvvələri

1 099 645 10%9

2.2.

milli təhlükəsizlik

81 513 518

2.3.

müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

1 993 570

2.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

2 088 693

3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq

668 487 826

3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

29 300 439

3.2.

hüquq-mühafizə

599 115 270

3.3.

prokurorluq

39 783 687

3.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

288 430

4.

Təhsil

1 180 790 743

4.1.

məktəbəqədər və ibtidai təhsil

88 571 035

4.2.

natamam və orta təhsil

684 751 842

4.3.

internat və xüsusi məktəblər

46 353 188

4.4.

texniki-peşə məktəbləri və liseylər

62 574 625

4.5.

ali təhsil

131 967 785

4.6.

təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

4 111 365

4.7.

təhsil sahəsində digər xidmətlər

162 460 903

5.

Səhiyyə

429 161 320

5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

75 860 231

5.2.

xəstəxanalar

234 738 059

5.3.

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

4 426 950

5.4.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2 960 195

5.5.

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

111 175 885

6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

1 122 976 247

6.1.

sosial müdafiə xərcləri

1 108 037 218

6.1.1.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert)

 

566 704 800

6.2.

sosial təminat xərcləri

14939029

7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

 

168 378 082

7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

94 949 614

7.2.

radio, televiziya və nəşriyyat

47 313 788

7.3.

bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm

23196184

7.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət

2 918 496

8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

199 864 310

8.1.

mənzil təsərrüfatı

16791347

8.2.

kommunal təsərrüfatı

179 582 510

8.3.

su təsərrüfatı

3 054 066

8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

436 387

9.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

 

310% 052 881

9.1.

kənd təsərrüfatı

352 893 947

9.2.

meşə təsərrüfatı

8 770 332

9.3.

balıqçılıq və ovçuluq

1 703 246

9.4.

ətraf mühitin mühafizəsi

2 833 244

9.5.

hidrometeorologiya tədbirləri 

5 852 112

10.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar

4 146 948 340

10.1.

tikinti

4 133 675 564

10.1.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

4 30% 369 741

10.2.

faydalı qazıntılar

13 210% 776

11.

Nəqliyyat və rabitə

55 130 240

11.1.

nəqliyyat

52 416 538

11.2.

rabitə

2 713 702

12.

İqtisadi fəaliyyət

115 948 706

12.1.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

34 999 964

12.2.

iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri

14000000

12.3.

çoxsahəli inkişaf layihələri

66 948 742

13.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

1 326 692 816

13.1.

məqsədli büdcə fondları

267 099 862

13.1.1.

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu

169 999 862

13.1.2.

“Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”

97 100 000

13.2.

ehtiyat fondları

607732961

13.2.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu

159 480 185

13.2.2.

Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu

448252776

13.3.

əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

451 859 993

14.

Büdcə kəsiri

362 889 300

15.

2011-ci il 1 yanvar tarixə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında qalığı

 

703 400


Maddə 3.  2010-cu il dövlət büdcəsinin icrası nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalıq (sərbəst qalıq) 2011-ci il


dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsinə və dövlət borcuna xidmətlə bağlı yarana biləcək xərclərin ödənilməsinə yönəldilsin.


İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
  
Bakı şəhəri, 27 may 2011-ci il