Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

Milli Mühasibat Uçotu Standartları


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
www.maliyye.gov.az